ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
MGR. ONDŘEJ FILIP
JUDR. JOSEF FILIP



Komenského 156, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 523 562
mobil 604 860 260 (Mgr. Ondřej Filip)


E-MAIL

Advokáti:

JUDr. Josef Filip - dokončil studium Právnické fakulty v Praze v roce 1974, působil jakou soudce a vedoucí podnikový právník, od roku 1992 vykonává advokacii.

Mgr. Ondřej Filip - od ukončení studia Právnické fakulty v Praze v roce 1998 pracuje v advokacii, advokátem je od roku 2002.

Poskytované služby

Naše kancelář poskytuje všestranné služby v oblasti občanského, pracovního a trestního práva. Připravujeme všechny typy smluv a máme značné zkušenosti ohledně provozu malých a středních podniků (smlouvy na výrobu, dodávky materiálu, odpovědnost za vady, doprava, výstavba a opravy budov).

Připravujeme založení společností a změny v nich, a to včetně komplikovaných operací, jako jsou fúze a rozdělování společností. Jsme schopni hladce zajistit řadu úkonů ve spolupráci s notářskou kanceláří Mgr. Jany Filipové, která sídlí ve stejné budově.

Poskytujeme též komplexní služby v oblasti rodinného práva (rozvody, vypořádání společného jmění manželů, péče o nezletilé).

Jak využít pomoc advokáta

Je vhodné spojit se nejprve telefonicky s advokátem, aby se ujasnilo, jaká může být jeho pomoc a zda je nutné zajistit nějaké informace a listiny. Taková konzultace je nezávazná a bude sdělen i odhad nákladů na právní služby, případně soudní a jiné poplatky. V řadě případů problém vyřeší osobní porada v ceně několika set korun. V případě sepisu listin či zastupování v řízení je nutné počítat s vyššími náklady.

Pro převod nemovitostí nabízíme komplexní služby, tedy konzultaci vhodného postupu, řešení případných problémů (aktualizace hranic, výmazy zatížení), sepis smlouv a dalších dokumentů a úschovu finančních prostředků, která zajistí bezpečný průběh transakce. Žádné ze stran pak nehrozí škoda v případě výskytu nepředvídaného problému. Finanční prostředky se uschovávají na speciálních účtech, vždy odděleně od ostatních úschov a s určením, že se nejedná o finanční prostředky advokáta. Provádění úschov je kontrolováno Advokátní komorou.

Odpovědnost advokáta

Advokát odpovídá za odbornou kvalitu služeb a pokud by nějakým omylem či nedopatřením způsobil škodu, je na rozdíl od pokoutních poskytovatelů právních služeb ze zákona pojištěn. Naše kancelář si hradí zvýšené pojištění do výše 6 miliónů Kč.



Parkování zdarma: na vyhrazeném místě před vstupem do budovy (označeno dopravní značkou) nebo pod kopcem (křižovatka ulic M.R. Štefánika a Velké Hamry).

Užitečné odkazy:
Justice.cz
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Nahlížení do katastru